Senin, Juli 22, 2019

Faedah Doa Kansul Arsy

Penyembuh Segala Penyakit

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dikutif dari Kitab Terjemahan Majmu Syarif oleh M Syafi'i.
Ada beberapa faedah doa kanzul arsy apabila kita 
mau mengamalkannya, diantara beberapa faedah do'a Kansul Arsy.

Disebutkan dalam satu hadits, bahwa malaikat turun ketika Rasulullah SAW, selesai melakukan shalat Dhuha, setelah memberi salam kepada nabi, Jibril berkata, "Allah SWT. telah memberi syurga Firdaus kepada engkau dan orang yang membacakan doa ini, sangat besar fahalanya."

Barang siapa yang membaca doa Kansul Arsyi maka dengan izin Allah segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah SWT.  Doa ini sisebut raja segala Doa dan tiada yang dapat menghitung faedah dan fadhilahnya, krcuali Allah SWT.  Karenanya barang siapa yang membacanya maka anak cucunya mendapatkan berkahan dilapangkan rezekinya.

Apabila doa ini dibacakan kepada orang yang sedang sakit InSyaAllah lekas sembuh dari penyakit yang dideritanya.

Ketika kita mempunya banyak Hutang hendaknya membaca doa ini, maka InSyaAllah hutangngnya akan dapat membayarnya.
Doa Kanzul Arasy 

  سم الله الرحمن الرحيم  
Bismillaahir Rahmanir Rahiim 

Dengan menyebut nama allah yang maha pemuran lagi maha penyayang

لااله الا الله سبحن الملك القدوس
Laa ilaaha illallaahu subhaana malikil qudduus
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah,mahasuci raja yang mahaqudus.
 
لااله الا الله سبحن العزيز الجبار

Laa ilaaha illallaahu subhaana `aziizil jabbaar

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci tuhan yang maha perkasa lagi maha kuasa


لااله الا الله سبحن الرء وف الرحيم
Laa ilaaha illallaahu subhaana rauufir rahiim


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha ssuci tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang


لااله الا الله سبحن الغفور الرحيم
Laa ilaaha illallaahu subhaana ghafuurir rahiim


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang


لااله الا الله سبحن الكريم الحكيم
Laa ilaaha illallaahu subhaana kariimil hakiim


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mahamulia lagi mahabijaksana


لااله الا الله سبحن القوي الوفي
Laa ilaaha illallaahu subhaana qawiyyil wafiy


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kuat lagi maha memenuhi


لااله الا الله سبحن اللطيف الخبير
Laa ilaaha illallaahu subhaana lathiifil khabiir


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mahahalus lagi mahamengetahui


لااله الا الله سبحن الصمد المعبود

Laa ilaaha illallaahu subhaana shamadil ma`buud


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu lagi yang disembah


لااله الا الله سبحن الغفور الودود
Laa ilaaha illallaahu subhaana ghafuuril waduud


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pengampun lagi maha pecinta.


لااله الا الله سبحن الوكيل الكفيل
Laa ilaaha illallaahu subhaana wakiilil kafii


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha penolong lagi maha pelindung


لااله الا الله سبحن الرقيب الحفيظ
Laa ilaaha illallaahu subhaana raqiibil hafizh


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mengawasi lagi maha memelihara


لااله الا الله سبحن الدائم القائم
Laa ilaaha illallaahu subhaana daa-imil qaa-imi


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang kekal lagi mengurus mahluk nya


لااله الا الله سبحن المحي المميت
Laa ilaaha illallaahu subhaana muhyil mumiit


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menghidupkan lagi yang mematikan.


لااله الا الله سبحن الحي القيوم
Laa ilaaha illallaahu subhaana hayyil qayyuum


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus mahluk nya


لااله الا الله سبحن الخالق البارئ
Laa ilaaha illallaahu subhaana khaaliqil baari-I


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menciptakan lagi menjadikan


لااله الا الله سبحن العلي العظيم
Laa ilaaha illallaahu subhaana aliyyil azhiim


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar


لااله الا الله سبحن الواحد الاحد
Laa ilaaha illallaahu subhaana waahidil ahadi


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang satu lagi esa


لااله الا الله سبحن المئو من المهيمن
Laa ilaaha illallaahu subhaana mu-minil muhaimini


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memberikan keamanan lagi maha memelihara


لااله الا الله سبحن الحبيب الشهيد
Laa ilaaha illallaahu subhaana khabiibisy syahiid


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mencintai lagi maha memyaksikan


لااله الا الله سبحن الحليم الكريم
Laa ilaaha illallaahu subhaana haliimil kariim


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha penyantun lagi maha mulia


لااله الا الله سبحن الاول القديم
Laa ilaaha illallaahu subhaana awwalil qadiim


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang pertama lagi maha terdahulu


لااله الا الله سبحن الاول الاخر
Laa ilaaha illallaahu subhaana awwalil aakhir
 

Pertama lagi yang terakhir

لااله الا الله سبحن الظاهر الباطن
Laa ilaaha illallaahu subhaana zhaahiril baathini


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang lahir lagi yang batin (nyata lagi tersembunyi)


لااله الا الله سبحن الكبير المتعال
Laa ilaaha illallaahu subhaana kabiiril muta`aali

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha besar lagi maha tinggi


لااله الا الله سبحن القاضى الحاجات
Laa ilaaha illallaahu subhaanal qaadhil haajaat


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memenuhi semua keperluan


لااله الا الله سبحن رب العرش العظيم
Laa ilaaha illallaahu subhaana rabbil `arsyil `azhiim


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menguasai arsyi yang besar


لااله الا الله سبحن الرحمن الرحيم
Laa ilaaha illallaahu subhaanar rahmaanir rahiim


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang


لااله الا الله سبحن ربي الاعلى
Laa ilaaha illallaahu subhaana rabbiyal a`laa


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhanku yang maha tinggi


لااله الا الله سبحن البرهان السلطان
Laa ilaaha illallaahu subhaanal burhaanis sulthaan


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memiliki bukti lagi kekuasaan


لااله الا الله سبحن السميع البصير
Laa ilaaha illallaahu subhaanas samii`il bashiir


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mendengar lagi mahamelihat


لااله الا الله سبحن الواحد القهار
Laa ilaaha illallaahu subhaanal waahidil qahhaar


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang satu lai yang maha mengalahkan


لااله الا الله سبحن العليم الحكيم
Laa ilaaha illallaahu subhaanal `aliimil hakiim


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mahamengetahui lagi maha bijaksana


لااله الا الله سبحن الستار الغفار
Laa ilaaha illallaahu subhaanas sattaaril ghaffaar


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha menutupi kesalahan lai maha pengampun


لااله الا الله سبحن الرحمن الديان
Laa ilaaha illallaahu subhaanar rahmaanid dayaani


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pemurah lagi maha membalas


لااله الا الله سبحن الكبير الاكبر
Laa ilaaha illallaahu subhaanal kabiiril akbar
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha agung lagi maha besar

لااله الا الله سبحن العليم العلام
Laa ilaaha illallaahu subhaanal `aliimil `allaam


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mengetahui lagi maha memeriksa


لااله الا الله سبحن الشافى الكافي
Laa ilaaha illallaahu subhaanasy syaafil kaafii


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menyembuhkan lagi maha mencukupi


لااله الا الله سبحن العظيم الباقي
Laa ilaaha illallaahu subhaanal `azhiimil baaqii


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha besar lagi kekal


لااله الا الله سبحن الصمد الاحد
Laa ilaaha illallaahu subhaanash shamadil ahadi


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu lagi esa


لااله الا الله سبحن رب الارض والسموت
Laa ilaaha illallaahu subhaana rabbil ardhi was samaawaat
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menguasai bumi dn langit

لااله الا الله سبحن خالق المخلوقات
Laa ilaaha illallaahu subhaana khaaliqil makhluuqaat
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan prncipta semua mahluk

لااله الا الله سبحن من خلق اليل والنهار
Laa ilaaha illallaahu subhaana man khalaqal laila wan nahaar


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menciptakan malam dan siang hari


لااله الا الله سبحن الخالق الرزاق
Laa ilaaha illallaahu subhaanal khaaliqir razzaaq


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menciptakan lagi yang memberi rizki


لااله الا الله سبحن الفتاح العليم
Laa ilaaha illallaahu subhaanal fattaahil `aliim


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha memberi keputusan lagi maha mengetahui


لااله الا الله سبحن العزيز الغني
Laa ilaaha illallaahu subhaanal `aziizil ghaniyyi


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha perkasa lagi maha kaya


لااله الا الله سبحن الغفور الشكور
Laa ilaaha illallaahu subhaanal ghafuurisy syakuur
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pengampun lagi maha mensyukuri

لااله الا الله سبحن العظيم العليم
Laa ilaaha illallaahu subhaanal `azhiimil `aliim
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha besar lagi maha mengetahui

لااله الا الله سبحن ذى الملك والملكوت
Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil mulki wal malakuut
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memiliki kerajaan bumi dan langit

لااله الا الله سبحن ذى العزة والعظمة
Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil `izzati wal`azhamah
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mempunyai keagungan dan kebesaran

لااله الا الله سبحن ذي الهيبة والقدرة
Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil haibati wal qudrah
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan

لااله الا الله سبحن الكبرياء والجبروت
Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil kibriyaa-i wal jabaruut
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kebesaran

لااله الا الله سبحن الستار العظيم
Laa ilaaha illallaahu subhaanas sattaaril `azhiim

 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha menutupi kesalahan lai maha besar

لااله الا الله سبحن العالم الغيب
Laa ilaaha illallaahu subhaanal `aalimil ghaibi
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mengetahui hal yang ghaib

لااله الا الله سبحن الحميد المجيد
Laa ilaaha illallaahu subhaanal khamiidil majiid

 
Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha terpuji lagi maha mulia


لااله الا الله سبحن الحكيم القديم
Laa ilaaha illallaahu subhaanal khakiimil qadiim

 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terdahulu

لااله الا الله سبحن القادر الستار
Laa ilaaha illallaahu subhaanal qaadiris sattaar

 
Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kuasa lagi maha menutupi


لااله الا الله سبحن السميع العليم
Laa ilaaha illallaahu subhaanas samii`il `aliim
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui

لااله الا الله سبحن الغني العظيم
Laa ilaaha illallaahu subhaanal ghaniyyil `azhiimi
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kaya lagi maha besar

لااله الا الله سبحن العلام السلام
Laa ilaaha illallaahu subhaanal `allaamis salaam
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mengetahui lai maha sejahtera

لااله الا الله سبحن الملك النصير
Laa ilaaha illallaahu subhaanal malikin nashiir
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menjadi raja lagi maha penolong

لااله الا الله سبحن الغني الرحيم
Laa ilaaha illallaahu subhaanal ghaniyyir rahmaan


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kaya lagi maha pemurah


لااله الا الله سبحن القريب الحسنات
Laa ilaaha illallaahu subhaanal qariibil hasanaat


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang dekat kebaikan kebaikan nya


لااله الا الله سبحن الولي الحسنات
Laa ilaaha illallaahu subhaanal waliyyil hasanaat


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menguaai kebaikan kebaikan


لااله الا الله سبحن الصبور الستار
Laa ilaaha illallaahu subhaanash shabuuris sattaar


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha penyabar lagi maha menutupi kesalahan


لااله الا الله سبحن الخالق النور
Laa ilaaha illallaahu subhaanal khaaliqin nuur


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menciptakan nur


لااله الا الله سبحن الغني المعجز
Laa ilaaha illallaahu subhaanal ghaniyyil mu`jiz
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kaya lagi maha mengalahkan

لااله الا الله سبحن الفاضل الشكور
Laa ilaaha illallaahu subhaanal fadhilisy syakuur
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mulia lagi maha mensyukuri

لااله الا الله سبحن الغني القديم
Laa ilaaha illallaahu subhaanal ghaniyyil qadiim
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kaya lagi maha terdahulu

لااله الا الله سبحن ذى الجلال المبين
Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil jalaalil mubiin
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mempunyai keagungan lagi maha menerangkan

لااله الا الله سبحن الخالص المخلص
Laa ilaaha illallaahu subhaanal khaalishil mukhlish
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang murni lai memurnikan

لااله الا الله سبحن الصادق الوعد
Laa ilaaha illallaahu subhaanash shaadiqil wa`di
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang benar janji nya

لااله الا الله سبحن الحق المبين
Laa ilaaha illallaahu subhaanal khaqqil mubiin
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang hak lagi yang menerangkan

لااله الا الله سبحن ذى القوة المتين
Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil quwwatil matiin
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mempunyai kekuatan lagi maha kokoh

لااله الا الله سبحن القوي العزيز
Laa ilaaha illallaahu subhaanal qawiyyul `aziiz
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa

لااله الا الله سبحن الحي الذي لا يموت
Laa ilaaha illallaahu subhaanal khayyil ladzii laa yamuut
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang hidup lagi tidak mati

لااله الا الله سبحن العلام الغيوب
Laa ilaaha illallaahu subhaanal `allaamil ghuyuub
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mengetahui semua yang ghaib

لااله الا الله سبحن الستار العيب
Laa ilaaha illallaahu subhaanas sattaaril `uyuub
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha menutupi semua cacat (aib)

لااله الا الله سبحن ذى الغفران المستعان
Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil ghufraanil musta`aan
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mempunyai ampunan lagi dimintai pertolongan

لااله الا الله سبحن رب العالمين
Laa ilaaha illallaahu subhaana rabbil `aalamiin
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan semesta alam

لااله الا الله سبحن الرحمن الستار
Laa ilaaha illallaahu subhaanar rahmaanis sattaar
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pemurah lagi maha menutupi

لااله الا الله سبحن الرحيم الغفار
Laa ilaaha illallaahu subhaanar rahiimil ghaffaar
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha penyayang lai maha pengampun

لااله الا الله سبحن العزيز الوهاب
Laa ilaaha illallaahu subhaanal `aziizil wahhab
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha perkasa lagi maha pemberi karunia

لااله الا الله سبحن القادر المقتدر
Laa ilaaha illallaahu subhaanal qaadiril muqtadir
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kuasa lagi memberi kekuasaan

لااله الا الله سبحن ذى الغفران الحليم
Laa ilaaha illallaahu subhaanadzil ghufraanil haliim
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memiliki ampunan lagi maha penyantun

لااله الا الله سبحن الملك الملك
Laa ilaaha illallaahu subhaanal malikil mulki
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memiliki semua kerajaan

لااله الا الله سبحن البارئ المصور
Laa ilaaha illallaahu subhaanal baari-il mushawwir
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menciptakan lagi memberi bentuk

لااله الا الله سبحن العزيز الجبار
Laa ilaaha illallaahu subhaanal `aziizil jabbaar
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha perkasa lagi maha kuasa

لااله الا الله سبحن الجبار المتكبر
Laa ilaaha illallaahu subhaanal jabbaari mutakabbir
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kuasa lagi maha agung

لااله الا الله سبحن الله عما يصفون
Laa ilaaha illallaahu subhaanallaahi `amma yashifuun
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci allah dari apa yang digambarkan oleh mereka (orang orang musyrik)

لااله الا الله سبحن القدوس السبوح
Laa ilaaha illallaahu subhaanal qudduusis subuuh
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan dalan dzat dan sifat nya

لااله الا الله سبحن رب املئكة والروح

Laa ilaaha illallaahu subhaana rabbil malaa-ikati warruuh
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan para malaikat dan ruh

لااله الا الله سبحن ذى الا لاء والنعماء

Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil aalaa-I wan na`maa
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mempunyai tanda tanda kebesaran dan nikmat

لااله الا الله سبحن الملك المقصود
Laa ilaaha illallaahu subhaanal malikil maqshuud
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci raja yang menjadi tujuan

لااله الا الله سبحن الحنان المنان
Laa ilaaha illallaahu subhaanal hannaanil mannaan
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pengasih lagi maha pemberi anugerah

لااله الا الله سبحن ادم صفي الله
Laa ilaaha illallaahu subhaana Aadamu shafiyyullaah
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, adam pilihan allah

لااله الا الله سبحن نوح نجي الله

Laa ilaaha illallaahu subhaana Nuuhu najiyyullaah
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, nuh orang yang diselamatkan oleh allah

لااله الا الله سبحن ابراهيم خليل الله
Laa ilaaha illallaahu subhaana Ibraahiimu khaliilullaah
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, ibrahim kekasih allah

لااله الا الله سبحن اسمعيل ذبيح الله
Laa ilaaha illallaahu subhaana Ismaa`iilu dzabiihullaah
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, ismail yang disembelih allah

لااله الا الله سبحن موسى كليم الله

Laa ilaaha illallaahu subhaana Muusaa kalimullaah

 
Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, musa orang yang diajak berbicara oleh allah


لااله الا الله سبحن داود خليفة الله

Laa ilaaha illallaahu subhaana Daawuudu khaaliifatullaah
 
Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, daud khalifah yang diangkat oleh allah


لااله الا الله سبحن عيسى روح الله
Laa ilaaha illallaahu subhaana `Iisaa ruuhullaah
 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, ‘isa adalah ruh ciptaan allah

لااله الا الله محمد رسو ل الله
Laa ilaaha illallaah, Muhammadur rasuulullaah

 
Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, muhammad utusan allah


اللهم ارحمنا ببركة توراة موسى وانجيل عيسى وزبورداود وفرقان محمد رسو ل الله صلى الله عليه وسلم برحمتك ياارحم الراحمين
Allahummar hamnaa bibarakati Tauraati Muusaa wainjiili iisaa wazabuuri daawuuda wafurqaani muhammadir rasuulillaahi shallallaahu `alaihi wasallama birahmatika yaa arhanar raahimiiin

 
ya allah, rahmatilah kami berkat taurat musa, injil isa, zabur daud dan al qur’an muhammad Saw utusan allah, dengan rahmatmu wahai yang mah penyayang diantara para
penyayang


والحمد لله رب العالمين 
Wal hamdu lillaahi rabbil `aalamiin
 
Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam 


Redaksi: Mus 


SHARE THIS

Author:

MARI MEMBANGUN KEBERSAMAAN, BERSAMA KITA BERJUANG

0 Please Share a Your Opinion.:

Diharap Memberi Komentar Yang Sopan & Santun
Terimakasih Atas Partisipasi Mengunjungi Web Kami

Hukum

Kesehatan

»

Serba Serbi

Artikel Penting Untuk Dibaca

loading...
loading...